Tirsdag 16. april 1940 – Forskyninger fra Levanger


Den 16. april om formiddagen ankom dr. Knut Knutsen fra Levanger sykehus. Han hadde med seg sin frue Ruth, som var lotte, samt to operasjonssøstre og en røntgensøster. Dessuten medfulgte provisor Jervel-Pettersen og fenrik Pedersen. De hadde med seg fullt kirurgisk utstyr samt en mengde bandasjesaker. Vårt gamle utstyr fra Namsos ble fordelt til avdelingslegene ute ved frontlinjen. Provisoren hadde med seg en mengde medikamenter fra Levanger apotek, og gikk straks i gang med å opprette et felt apotek og ble utnevnt til feltapoteker ved 5.te divisjon. Vi får melding om at engelske tropper var landsatt i Namsos. De følgende dager fulgte vi deres fremrykning til Grong og over Namdalseidet til Steinkjer.

Lagt ut den