Torsdag 25. april 1940 – Tyskere på sydsiden av Snåsavannet


Tyskerne hadde forsøkt å trenge seg frem på sydsiden av Snåsavannet, men ble stanset av de norske avdelinger fra dragonregiment nr. 3, som lå der. For øvrig var dagen stille. Vårtun ved Jørstad var nå ferdig til å ta imot pasienter. Dr. Poulsson som ankom om formiddagen, ble sendt til som leder. Han hadde først deltatt i kampene ved Kongsvinger, og kom seg deretter over grensen til Sverige og nordover, hvor han sluttet seg til den amerikanske ambulansen. Han fikk med seg den ene av våre ambulansebiler med sjåfør, to sykebærer, en søster og tre lotter.

Dagen forløp for øvrig uten større hendelser. Det var ingen bombeangrep og ingen sårede innkom til sykehuset. Vi hadde ikke desto mindre mer enn nok å gjøre. Daglig kom det talrike soldater for å bli under søkt. De slet meget vondt ute ved fronten, hvor de lå i barhytter i den dype snøen. Mange ble sterkt forkjølet, fikk bronkitter og halsesyke. Det var dem derfor vel unt å få et par dagers opphold i våre gode sykesenger. Humøret blant guttene var utmerket og kampiveren upåklagelig. Dessuten var vi nødt til å ta imot sivile pasienter fra bygda, fylkessykehuset i Levanger var besatt av tyskerne og Namsos sykehus var evakuert etter byens bombing. Denne dagen opererte vi således en akutt blindtarmbetennelse.

To lotter

Lagt ut den